Mapa:

obrysová
porastová
ťažbová
ortofotomapa

Členenie lesníckeho mapového diela:
• Tématické lesnícke mapy
• Účelové lesnícke mapy
◦  provizórna mapa
◦  obrysová mapa
◦  porastová mapa
◦  ťažbová mapa
◦  mapa návrhov komplexného zisťovania stavu lesa
◦  organizačná mapa lesného celku
◦  mapa lesného hospodárskeho celku
◦  mapa dopravných pomerov
◦  mapa poľovného hospodárenia
◦  mapa lesných typov
◦  mapa pôdnych typov
◦ lesnícke ortofotomapy
◦ 3D vizualizácie

Podľa rozdeľovníka náležitostí LHP/PSL vydaného ministerstvom, je štandardnou súčasťou LHP/PSL obrysová a porastová mapa. V prípade záujmu o iné (nadštandardné) mapy, sa o možnostiach informujte u konateľa spoločnosti – Ing. Jozefa Sásika, prípadne vedúceho pracovnej skupiny, ktorý vyhotovuje (vyhotovoval) Vaše LHP.