Lesoprojekt ponúka tieto služby:
• vyhotovenie lesných hospodárskych plánov(LHP)/ programov starostlivosti o lesy (PSL)
• vyhotovenie programu starostlivosti o lesný pozemok
• iné projekčné inžinierske činnosti v oblasti lesníctva (napr. projekt rekultivácie lesných pozemkov, projekt zalesňovania nelesných plôch, projekt lesoparku atď.)
• poradenská a konzultačná činnosť v oblasti lesníctva
• vypracovanie rámcového návrhu osobitného režimu hospodárenia v lese
• spracovanie podkladov pre vyhlásenie lesov osobitného určenia
• roztaxácia lesných pozemkov
• meranie a vytyčovanie hraníc lesných pozemkov systémom GPS     
• veľkoformátová tlač tlačiarňou HP DesignJet T830   
• nadštandardné výstupy LHP/PSL
• znalecké posudky, odborné vyjadrenia a vyčíslenie ujmy za obmedzenie obhospodarovania lesných pozemkov pre štátne organizácie, PO, FO
• vektorizácia rastrov a tvorba lesníckych účelových máp
• poriadanie kontraktačných výstav a búrz v oblasti lesníctva