Publikovanie materiálov a dokumentov, alebo ďalšie šírenie fotografií a dát z tohoto webu bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webu je porušením autorského zákona. Prevádzkovateľ webu nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené použitím informácií na ňom uvedených. Použitie všetkých informácií uverejnených na webe je na vlastné riziko. Prevádzkovateľ webu nepreberá zodpovednosť za informácie obsiahnuté na odkazovaných stránkach a ich prevádzkovateľov a produkty odkazmi žiadnym spôsobom cielene nezvýhodňuje, ani nezodpovedá za škody, ktoré prípadne vzniknú ich použitím. Za obsah informácií uvedených na jednotlivých odkazovaných stránkach sú plne zodpovední prevádzkovatelia príslušných stránok.  Ochranné značky a názvy na týchto stránkach nie sú osobitne označené, čo ale neznamená, že sú voľne dostupné v zmysle autorského zákona. Na sťahovanie materiálov a dokumentov je možné využiť rôzne aplikácie. Z praktických dôvodov je väčšina súborov dostupná vo formátoch WORD, EXCEL a PDF zbalených vo formáte ZIP.

Reakcie a podnety nám prosím posielajte na adresu: lesoprojekt@gmail.com