Pracovná ponuka!

  • Pracovisko v Banskej Bystrici ponúka miesto na pozícii „Odborný projektant – taxátor

Kvalifikačné predpoklady:

  • Lesnícke odborné učilište s maturitou, alebo
  • Stredná lesnícka technická škola s maturitou, resp.
  • Lesnícka fakulta, kompletné Ing. vzdelanie

Vítaná znalosť práce s Excel, Word, Kokeš, Topol 6,5, Topol 10 XT (tvorba lesníckej digitálnej mapy), LHPTAX (kódovanie opisu lesných porastov a plánu hospodárskych opatrení), PT (tvorba plochovej tabuľky), EPOL a znalosť legislatívy v SR súvisiacej s inžinierskymi činnosťami v lesníctve.

Vitaným bonusom by bola prax vo vyhotovení LHP/PSL a držanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie LHP/PSL.

Viac informácií získate na telefónnom čísle 0905 135 167 – Ing. Jozef Sásik – konateľ